Du lịch Miền Trung 2012

NHỮNG CHUYỆN BUỒN NĂM 1945

Hồi đó mới 6 tuổi nhưng những gì trông thấy đến trận bây giờ tôi vẫn thấy hình như nó vẫn ở ngay trước mắt, mới xẩy ra đâu đây. 
          Câu chuyện thứ nhất.
     Nhà tôi không biết vì sao khi đó khi đó lại ở Hàng Vôi. Mỗi sáng thức dậy mấy dứa trẻ con chúng tôi đều rủ nhau ra ban công nhìn xuống đường. Sáng nào cũng như sáng nào,trên đường phố xác chet la liệt, có chỗ mấy xác chồng lên nhau.Bọn Nhật tay lăm lăn roi lùa cu li xe nhặt xác vào xe để chở đi. Cu li xe cúi gằm xuống vái như tế sao, nhưng vái bao nhiêu thì roi vọt bấy nhiêu. Tay vọt, mồm la ầm ĩ, Chân đạp, quát tháo inh cả phố.No đòn nhưng cuối cùng họ vẫn phải bê những xác đó lên xe mình chở đi.Họ  vừa chạy vừa khóc, chắc sau khi chở xác chết  thì chẳng ai còn dám ngồi nữa . Có lẽ sau đó không bao lâu số phận họ cũng giống như những người  họ đang chở trên xe . Mỗi ngày có khoảng chục xe như vây. Kết thúc chuyện buồn thứ nhất, mai tôi kể tiêp chuyện thứ hai, bây giờ buồn quá.