Du lịch Miền Trung 2012

MẸ DẠY CON

MẸ DẠY CON

 Làm trai nết đủ trăm đường,

Trước tiên điều hiểu đạo thường xưa nay.
     Công cha, đức mẹ cao dầy,
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.
     Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân.
     Thức khuya, dậy sớm chuyên cần,
Quạt nồng, ấp lạnh giữ phần đạo con.

     Con ơi, mẹ bảo con này,
Học buôn, học  bán cho tầy người ta.
     Con đừng học thói chua ngoa,
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười.
     Dù no, dù đói cho tươi.
Khoan ăn, bớt ngủ là người lo toan.
     Phòng khi đóng góp việc làng,
Đồng tiền, bát gạo lo toan cho đầy
     Trước là đẹp mặt cho ta,
Sau là cả  họ nhà ta đẹp lòng.

        Sưu tần ca dao VN.