Du lịch Miền Trung 2012

Kim Ông lại chọc ... Mông Ông (Dựa theo câu "Gậy Ông lại đập lưng Ông)

Chẳng ai lại không biết câu nói : Gậy Ông lại đập lưng Ông, nhưng ở "TÂY" lại có câu nói "Kim Ông lại chọc... mông Ông" và được thể hiện bằng Video rất "chân thực".


0 nhận xét:

Đăng nhận xét